MATERIAL FACILITIES

Dây chuyền sản xuất tự động, hoàn toàn khép kín theo tiêu chuẩn GMP